પોતાના બાળકોની ઉંમરની છોકરીઓ સાથે બીજા લગ્ન કર્યા છે આ 8 સ્ટાર્સે, આ અભિનેત્રી તો તેની સાવકી માતાથી ઉંમરમાં છે મોટી

લગ્નને ભારતીય પરંપરામાં પવિત્ર બંધન માનવામાં આવે છે. ત્યાર પછી એક સ્ત્રી અને પુરુષ હંમેશા માટે એકબીજાના બનીને રહી જાય છે. પરંતુ બોલિવૂડ સ્ટાર્સ માટે તો લગ્ન એક સમાધાન હોય છે. તેની પાછળ સ્પષ્ટ કારણ છે. વિચારો, શું સામાન્ય જીવનમાં લોકોના લગ્ન આ રીતે તૂટી જાય છે? જેમ બોલિવૂડ સ્ટાર્સના. વિશેષ વાત અહીં માત્ર લગ્ન […]

Continue Reading