શિવપુરાણ મુજબ મંત્રનો જાપ કરતી વખતે ન કરો આ 4 ભૂલ નહિં તો ફાયદાની જગ્યાએ થઈ શકે છે નુક્સાન

ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે આપણે બધા મંત્રોનો જાપ કરીએ છીએ. એવું કહેવામાં આવે છે કે તેનાથી ભગવાન ઝડપથી પ્રસન્ન થાય છે. જો તમે જાપ કરતી વખતે કોઈ ભૂલ કરો છો તો ફાયદાને બદલે નુકસાન થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં, જાપ કરતી વખતે તમારે કેટલીક વિશેષ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તેના વિશે ઉલ્લેખ શિવા પુરાણમાં જોવા […]

Continue Reading