ભૂલથી પણ ન કરો આ ચીજોનું દાન નહિં તો થઈ જશો બરબાદ

સનાતન ધર્મ વિશે કહેવામાં આવે છે કે તેનો કોઈ અંત નથી અને તેની કોઈ શરૂઆત નથી, તે એક અનંત ધર્મ છે. સનાતન ધર્મ પ્રમાણે દાન કરો. વૈદિક ગ્રંથો અનુસાર સનાતન ધર્મમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ચીજોનું દાન ન કરવું જોઈએ નહીં તો તમે બરબાદ થઈ શકો છો. પુસ્તક: સનાતન ધર્મ મુજબ આપણે આપણા પુસ્તક […]

Continue Reading