ભગવાન શિવનો રુદ્રા અભિષેક કરવાથી પૂર્ણ થાય છે દરેક ઇચ્છા, માત્ર આ બાબતોનું રાખો ધ્યાન

આપણા શાસ્ત્રોમાં રુદ્રાભિષેક ઉત્તમ માનવામાં આવે છે અને રુદ્રાભિષેક કરવાથી એક સાથે અનેક સમસ્યાઓ હલ થઈ શકે છે. રુદ્રાભિષેક કરવાથી કુંડળીનો દોષ પણ દૂર થઈ શકે છે અને ભગવાન શિવના આશીર્વાદ મળી શકે છે. આ સાથે, મનની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે પણ રુદ્રાભિષેક કરી શકાય છે. શિવનો રૂદ્રાભિષેક ઘણી રીતે કરવામાં આવે છે. જે લોકોના […]

Continue Reading