આ છે ભારતની 7 સૌથી મોંઘી હોટલ, જેનું એક દિવસનું ભાડું સાંભળીને ઉડી જશે તમારી રાતની ઉંઘ

અવારનવાર આપણે સાંભળીએ છીએ કે ભારત વિવિધતાઓનો દેશ છે અને તેમાં ખરેખર કોઈ શંકા નથી કે ભારત સ્વર્ગથી પણ ચઢિયાતો છે! હા, જ્યારે આપણે ભારતના વિવિધ પ્રદેશોની મુલાકાત લઈએ છીએ ત્યારે આપણને જાણવા મળે છે કે ખરેખર આ દેશ છેવટે શા માટે એક સમયે સોને કી ચિડિયા કહેવાતો હતો. અહીંના પહાડ, ખીણ, સરોવરો, દરિયા કિનારો […]

Continue Reading