રવિંદ્ર ઝાડેઝા એ પોતાની પુત્રીને આપ્યું છે આ ખૂબ જ ખાસ નામ, હિંદૂ ધર્મ સાથે જોડાયેલા આ નામની દરેક કરી રહ્યા છે પ્રસંશા

દરેક કપલ માટે, માતા-પિતા બનવાનું સુખ તેના જીવનનું સૌથી મોટું સુખ હોય છે અને સાથે જ બાળકના જન્મ પછી નામકરણને લઈને પણ માતાપિતા ખૂબ જ જાગૃત રહે છે અને આવી સ્થિતિમાં બાળક માટે નામ પસંદ કરવું માતા-પિતા માટે ખૂબ મુશ્કેલ પણ હોય છે કારણ કે બાળકના નામકરણને લઈને પરિવારના દરેક સભ્યની અલગ-અલગ પ્રાથમિકતા અને સલાહ […]

Continue Reading