શું તમે જાણો છો કે મંદિરમાં શા માટે લગાવવામાં આવે ઘંટડીઓ, જો નહિં તો અહિં ક્લિક કરીને જાણો….

જેમ કે તઅપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણા ભારત દેશમાં ઘણી પરંપરાઓ અને માન્યતાઓ છે, આપણો દેશ પરંપરા અને માન્યતાઓનો દેશ માનવામાં આવે છે, અહીંના લોકોમાં ઘણી આસ્થા ભરેલી છે અને આ આસ્થાનું કેન્દ્ર છે મંદિર. ભારતમાં તમને દરેક ગલીમાં કોઈને કોઈ મંદિર જોવા મળશે, પછી ભલે તમને કોઈ વ્યક્તિ ન દેખાય પણ મંદિર નિશ્ચિતરૂપે […]

Continue Reading