બોલીવુડના આ 6 સ્ટાર છે અજીબોગરીબ ફોબિયાના શિકાર, કોઈ ઘોડાથી ડરે છે તો કોઈ…

લોકોને કોઈને કોઈ વાતનો ડર જરૂર રહે છે. આ ડરને આપણે ‘ફોબિયા’ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કેટલાક લોકો ઉંચાઇથી ડરતા હોય છે તો કેટલાક લોકો પાણીથી ડરતા હોય છે. કેટલાક આગથી ડરતા હોય છે તો કેટલાક એકલતાથી ડરતા હોય છે. આ ફોબિયા એટલો વધુ હોય છે કે લોકો તેને પોતાનું ગાંડપણ કહેવા લાગે છે. તેઓ સમજી […]

Continue Reading