ગરીબ મહિલાના ઘરે અચાનક પહોંચ્યા ડીએમ સાહેબ, જમ્યા, અને જતા-જતા કર્યું એવું કામ કે જાણીને તમે પણ કરશો પ્રશંસા

એવું કહેવામાં આવે છે કે જો ભગવાન કોઈ વ્યક્તિને ધરતી પર મોકલે છે, તો તેના રહેવા અને ખાવા પીવાની બધી વ્યવસ્થા કરે છે અને આ વાત ક્યાંકને ક્યાંક સાબિત જરૂર થાય છે. ભલે વ્યક્તિ ગરીબ હોય પરંતુ તેને બે ટાઈમની રોટલી ક્યાંકને ક્યાંકથી તો મળી જ જાય છે. જોકે મનુષ્યના જીવનમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ આવે છે. […]

Continue Reading