મહારાજા એક્સપ્રેસ: ચાલતો ફરતો રાજવાડાઓનો મહેલ છે આ ટ્રેન, ટિકિટ છે એટલી મોંઘી કે ઘણી પેઢીઓ બેઠી-બેઠી ખાઈ લે

જ્યારે પણ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાની વાત આવે છે, ત્યારે ઘણા લોકોને સ્ટેશનની ગંદકી, ટ્રેનોની ખરાબ હાલત યાદ આવતી હશે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય મહારાજા એક્સપ્રેસ વિશે સાંભળ્યું છે? આ ટ્રેન કોઈ ટ્રેન નથી પણ રજવાડાઓનો મહેલ છે. હા, જો તમે આ વિડિઓ જોશો, તો તમે પોતે જ જાણશો. તમે વિચારવા લગશો કે શું ખરેખર ટ્રેનમાં […]

Continue Reading