મહિલાઓની ડાબી આંખ ફરકવાનો શું હોય છે અર્થ? જાણો શું કહે છે સમુદ્ર શાસ્ત્ર

સમુદ્રશાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારની માન્યતાઓ પ્રચલિત છે. તેમાંથી એક માન્યતા છે આંખનું ફરકવું. આજે આપણે મહિલાઓની જમણી કે ડાબી આંખ ફરકવાનો શું અર્થ હોય છે, તેના વિશે જાણીશું. અવારનવાર તમે લોકોને એ કહેતા સાંભળ્યા હશે કે સવારથી તેમની આંખો ચમકી રહી છે. કેટલાક લોકો તેને યોગ્ય સંકેત માનતા નથી. કહેવાય છે કે તે ખરાબ થવાની સંભાવના […]

Continue Reading