નવરાત્રિમાં માતા રાની સામે શા માટે વાવવામાં આવે છે જુવાર? જાણો તેના પૌરાણિક લાભ વિશે

સમગ્ર દેશમાં આ સમયે નવરાત્રિનો પવિત્ર તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ દરમિયાન ભક્તો માતા રાનીને પ્રસન્ન કરવામાં વ્યસ્ત રહે છે. દરેક વ્યક્તિ માતાની સેવા કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન માતાની પૂજા સાથે જોડાયેલા ઘણા નિયમોનું પાલન પણ કરવામાં આવે છે. નવરાત્રિ સાથે ઘણી પરંપરાઓ જોડાયેલી છે. તેમાંથી એક છે નવરાત્રિમાં જુવાર વાવવા. જુવાર વગર […]

Continue Reading