પ્રેમ વૃદ્ધ નથી થતો! હોસ્પિટલમાં 70 વર્ષના પતિ માટે વૃદ્ધ મહિલા એ ગાયું ગીત, વીડિયો જોઈને તમારી આંખમાં પણ આવી જશે આંસૂ

ભગવાને સંસારમાં તમામ ચીજો બનાવી છે, જેમાંથી દરેકને તેમની ગુણવત્તા અને પ્રકૃતિ મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. પરંતુ ભગવાને એક એવી ચીજ બનાવી છે, જેની વ્યાખ્યા કરવી અશક્ય છે. પ્રેમ એક સુંદર અહેસાસ હોય છે, જે માત્ર પ્રેમ કરનાર જ સમજી શકે છે. હલાના સમયમાં જે લોકોને સાચો પ્રેમ મળે છે, તેઓ ખૂબ ભાગ્યશાળી હોય […]

Continue Reading