બાળકને છાતી સાથે લગાવીને કોલેજમાં ભણાવે છે આ પિતા, કારણ જાણીને ભરાઈ જશે તમારી આંખો

એક બાળક જન્મ લેતાની સાથે પોતાની માતાની ખૂબ નજીક રહે છે. નાના બાળકને દરેક ક્ષણે ઘણી ચીજોની જરૂર પડે છે જેને તેની માતા પૂરી કરે છે. જો પિતાની વાત કરવામાં આવે તો તે તેના નાના બાળકનું 24 કલાક ધ્યાન રાખી શકતા નથી. તેમને જ્યારે જ્યારે સમય મળે છે ત્યારે તે તેમના નાના બાળકનું ધ્યાન રાખે […]

Continue Reading