મથુરા-વૃંદાવનમાં કેટલા પ્રકારની હોળી ઉજવવામાં આવે છે, જુઓ તેની સુંદર તસવીરો

સનાતન ધર્મમાં હોળીના તહેવારનું વધુ મહત્વ છે. ફાગણ મહિનામાં પૂનમના દિવસે દેશભરમાં હોળીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. પરંતુ મથુરામાં હોળીનો તહેવાર ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. કાન્હાની નગરીમાં પણ હોળીની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. દેશમાં હોળી ઘણી રીતે ઉજવવામાં આવે છે. ગુલાલ અને રંગ ઉપરાંત ફૂલો અને લાકડીઓથી હોળી રમવામાં આવે છે. […]

Continue Reading