સૌરવ ગાંગુલી પાસે છે કરોડોની સંપત્તિ અને લક્ઝુરિયસ બંગલો, દર વર્ષે કરે છે આટલી અધધ કમાણી

મનોરંજન

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલીએ પોતાની રમતથી કરોડો ભારતીયોનું માથું ગર્વથી ઉંચુ કર્યું છે. હાલમાં સૌરવ ગાંગુલી બીસીસીઆઈ પ્રેસીડેંટ ભારતીય ક્રિકેટને નવી ઉંચાઈ પર લઈ જવાનું કામ કરી રહ્યા છે. પ્રેસીડેંટ પોસ્ટનું કામ સંભાળવા માટે સૌરવ ગાંગુલી બીસીસીઆઈ પાસેથી કોઈ પગાર લેતા નથી. જોકે છતા પણ તે વર્ષમાં કરોડોની કમાણી કરે છે.

સૌરવ ગાંગુલીની કુલ સંપત્તિ લગભગ 416 કરોડ છે. તેમાં સૌરવ ગાંગુલીની ચલ અને અચલ બંને મિલકત શામેલ છે. કોલકાતામાં જ સૌરવ ગાંગુલીનો લક્ઝુરિયસ બંગલો છે.

સૌરવ ગાંગુલીનો આ બંગલો અંદરથી પણ ખૂબ જ સુંદર છે. સૌરવ ગાંગુલી પોતે તેના ઘરની અંદર ઝલક બતાવી ચુક્યા છે. પ્રખ્યાત શૂઝ કંપની પ્યૂમા સાથે ગાંગુલીનો કરાર છે. આ માટે તેમને વાર્ષિક 1.35 કરોડ રૂપિયા મળે છે. સૌરવ ડીટીડીસી એક્સપ્રેસ લિમિટેડ બ્રાંડ એમ્બેસેડર તરીકે વાર્ષિક 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ ચાર્જ કરે છે.

આ ઉપરાંત સૌરવ ગાંગુલી જેએસડબ્લ્યુ સિમેન્ટ, અજંતા શૂઝ, માય 11 સર્કલ, ટાટા ટેટલે, એસિલર લેન્સ અને સેન્કો ગોલ્ડને પણ એંડોર્સ કરીને તગડી કમાણી કરે છે. સૌરવ ગાંગુલી ગૌતમ અદાણી ગ્રૂપના ફોર્ચ્યુન તેલને પણ એંડોર્સ કરે છે. એકંદરે તે દર વર્ષે માત્ર એંડોર્સમેંટથી કરોડોની કમાણી કરે છે.

3 thoughts on “સૌરવ ગાંગુલી પાસે છે કરોડોની સંપત્તિ અને લક્ઝુરિયસ બંગલો, દર વર્ષે કરે છે આટલી અધધ કમાણી

 1. คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน

  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน

  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  ที่เที่ยว
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน
  คาสิโน

 2. I’m writing on this topic these days, baccarat online, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *